سیلور فام

الگوریتم پنگوئن در اصفهان

الگوریتم پنگوئن

الگوریتم پنگوئن الگوریتمی است که بهترین صفحه را در مجموعه ای از صفحات تعیین می کند. این الگوریتم با نگاه کردن به محبوب ترین صفحات در یک سایت و مقایسه محتوای آنها برای تعیین اینکه آیا آنها باید در صفحه اول سایت قرار بگیرند کار می کند.

خواندن مجله >